Doctoral defenses of PhD School of Chemistry

Deák Róbert

Characterization and modification of cell membrane derived vesicles
Supervisor: Bóta Attila
Date: 2020-07-06 15:00:00

Kardos Attila

Hierarchikus lágy nano- és mikrogél részecskék előállítása és vizsgálata
Supervisor: Varga Imre
Date: 2020-06-17 14:00:00

Kröpfl Kisztina Judit

Biofilmek által tárolt kémiai és biológiai információk
Supervisor: Záray Gyula
Date: 2020-02-21 10:30:00

Mészáros Ádám

Fluortartalmú reagensek fejlesztése és alkalmazása
Supervisor: Novák Zoltán
Date: 2020-02-13 13:00:00

Földesné Dudás Erika

NMR studies of folded and disordered proteins and bicelle systems
Supervisor: Bodor Andrea
Date: 2020-02-11 11:00:00

Schuster Sabine

Synthesis of GnRH and somatostatin cytotoxic drug conjugates
Supervisor: Mező Gábor
Date: 2020-01-29 10:00:00

Tóth Balázs László

Aromás vegyületek regioszelektív funkcionalizálása nemszimmetrikus jodóniumsók felhasználásával
Supervisor: Novák Zoltán
Date: 2020-01-16 14:00:00

Pethő Bálint

Szén-oxigén kötés kialakítása palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban
Supervisor: Novák Zoltán
Date: 2019-09-04 10:00:00

Pálfy Gyula

A tumormetasztázisban szerepet játszó néhány fehérje vizsgálata NMR spektroszkópiával
Supervisor: Bodor Andrea
Date: 2019-07-05 11:00:00

Fegyverneki Dániel

Szililvegyületek átalakítása triaril-borán Lewis-savakkal
Supervisor: Soós Tibor
Date: 2019-07-03 16:00:00

Vörös Tamás

Matrix-isolation study of pseudohalogens and their derivatives
Supervisor: Tarczay György
Date: 2019-06-24 10:00:00

Söveges Bianka

Fehérjék fluorogén jelölése aminosav-specifikus kémiai hírvivőkkel
Supervisor: Kele Péter
Date: 2019-04-25 10:00:00

Horváth Dániel Vajk

Poliszubsztituált aromás vegyületek előállítása
Supervisor: Soós Tibor
Date: 2019-02-27 14:00:00

Földes Tamás

Computational Mechanistic Studies on Organocatalytic Addition Reactions
Supervisor: Pápai Imre
Date: 2019-02-26 13:00:00

Tummino Andrea

Spreading of macromolecules at the air/water interface
Supervisor: Varga Imre
Date: 2019-02-04 10:30:00

Olm Carsten

Development of optimized kinetic mechanisms for methanol and ethanol combustion
Supervisor: Turányi Tamás
Date: 2019-01-14 11:00:00

Knorr Gergely

Fluorogén jelzővegyületek szintézise és biológiai alkalmazhatóságuk vizsgálata
Supervisor: Kele Péter
Date: 2018-12-14 14:00:00

Tóth Zsuzsanna

Calculating lower bound via perturbation theory methods
Supervisor: Szabados Ágnes
Date: 2018-12-11 14:00:00

Dorkó Éva

Szerkezeti finomhangolás a frusztrált Lewis-párok kémiájában
Supervisor: Soós Tibor
Date: 2018-09-27 14:00:00

Szigeti Marianna

Minimális fázisjelölés terc-butil csoporttal és alkalmazása Mitsunobu-, és Wittig-reakcióban
Supervisor: Soós Tibor
Date: 2018-06-21 15:00:00

Sebestyén Mónika

Metotrexát tartalmú peptid-biokonjugátumok szintézise és jellemzése
Supervisor: Hudecz Ferenc
Date: 2018-06-18 11:00:00

Magda Balázs

Tömegspektrometriás mennyiségi meghatározások klinikai alkalmazásai
Supervisor: Szabó Pál Tamás
Date: 2018-05-03 14:00:00

Sinai Ádám

Alkinil-amidok rézkatalizált gyűrűzárási és arilezési reakcióinak vizsgálata
Supervisor: Novák Zoltán
Date: 2018-04-18 10:00:00

Kozma Eszter Erika

Fluoreszcens intracelluláris fehérjejelölés nem-természetes aminosavak genetikai kódolásával
Supervisor: Kele Péter
Date: 2018-03-22 14:30:00

Dókus Endre Levente

Peptidmimetikum kalpain inhibitorok szintézise és vizsgálata
Supervisor: Bánóczi Zoltán
Date: 2018-03-12 14:00:00

Demeter Orsolya

Kétpontos kötődésre képes bioortogonális jelzővegyületek előállítása és alkalmazása
Supervisor: Kele Péter
Date: 2018-03-07 16:00:00

Bakos Mária

Oxovegyületek átalakításai frusztrált Lewis-párokkal
Supervisor: Soós Tibor
Date: 2018-02-16 15:00:00

Knapp Krisztina Nóra

Peptidmodellek szintézise és térszerkezetének vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel
Supervisor: Deckerné Majer Zsuzsanna
Date: 2018-01-11 11:00:00

Pálmai Marcell

Synthesis of novel silica nanomaterials for biomedical and metrological applications
Supervisor: Kremmer Tibor
Date: 2018-01-10 14:00:00

Varga Tamás

Optimization and uncertainty quantification of hydrogen and syngas combustion models
Supervisor: Turányi Tamás
Date: 2018-01-05 11:00:00

Nemes Ákos

Ftalocianinok elektrokémiai és elektrokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata
Supervisor: Inzelt György
Date: 2017-12-15 14:00:00

Papp Dóra

Variational determination of resonance states of weakly-bound molecular complexes
Supervisor: Császár Attila
Date: 2017-12-04 13:30:00

Dobi Zoltán

Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálata
Supervisor: Soós Tibor
Date: 2017-10-10 14:00:00

Székely Anna

Aromás és heteroaromás vegyületek funkcionalizálása hipervalens jódvegyületekkel
Supervisor: Novák Zoltán
Date: 2017-09-14 14:00:00

Bihari Tamás

Computational studies on C-C and C-N coupling reactions
Supervisor: Stirling András
Date: 2017-07-04 14:00:00

Csordás Barbara

Cukoraminosav foldamerek szintézise és szerkezetvizsgálata
Supervisor: Perczel András
Date: 2017-03-27 10:00:00

Sarka János

Study of exotic molecular phenomena via variational nuclear-motion computations
Supervisor: Császár Attila
Date: 2017-03-03 14:00:00

Laczai Nikoletta

Polikristályos szcintillátor anyagok előállítása és vizsgálata
Supervisor: Bencs László
Date: 2017-02-24 14:00:00

Nagy Péter

135Cs meghatározása atomerőművi mintákban
Supervisor: Lakosi László
Date: 2016-12-19 10:00:00

Takács Nándor

Reakció-diffúzió jelenségek vizsgálata hidrogénion autokatalitikus reakciókban
Supervisor: Szalai István
Date: 2016-10-26 11:00:00

Szigeti Tamás

Assessment of indoor air quality and urban air pollution
Supervisor: Mihucz Viktor
Date: 2016-09-27 14:00:00

Szilvágyi Gábor

Aminosavak diródium-komplexeinek szintézise és szerkezetfelderítése kiroptikai módszerekkel
Supervisor: Deckerné Majer Zsuzsanna
Date: 2016-06-29 14:00:00

Bazsó Gábor

Biomolekulák szerkezetvizsgálata mátrixizolációs spektroszkópiával és lézeres technikákkal
Supervisor: Tarczay György
Date: 2016-06-16 15:00:00

Bodai Zsolt

Élelmiszerek csomagolóanyagából kioldódó anyagok vizsgálata
Supervisor: Eke Zsuzsanna
Date: 2016-05-05 14:00:00

Katona Mária

Biológiai transzportfolyamatok vizsgálata korszerű tömegspektrometriás módszerekkel
Supervisor: Takáts Zoltán
Date: 2016-02-29 11:00:00

Szabados Hajnalka

Hólyagos autoimmun bőrbetegségek immundomináns fehérjéinek epitóp térképezése
Supervisor: Bősze Szilvia
Date: 2016-02-12 15:00:00

Németh Zoltán

Az ultrafinom légköri aeroszol egészségügyi és környezeti hatásai
Supervisor: Salma Imre
Date: 2016-01-14 13:30:00

Zoboki Tamás

Methodological developments in the theory of geminals
Supervisor: Surján Péter
Date: 2015-10-16 14:00:00

Fegyver Edit

A polielektrolit/tenzid asszociáció szabályozása nemionos tenzidek és polimerek segítségével
Supervisor: Mészáros Róbert
Date: 2015-07-31 10:00:00

Daru János

Theoretical investigation of reaction mechanism - from methodological development to applications
Supervisor: Stirling András
Date: 2015-06-25 15:00:00

Nagy Péter

Theoretical developments and computational studies in chiroptical spectroscopies
Supervisor: Szabados Ágnes
Date: 2015-06-24 15:00:00

Szerencsi Marianna

Szén- és szén-fém nanokompozit vékonyrétegek szerkezete és tulajdonságai
Supervisor: Radnóczi György
Date: 2015-05-22 10:00:00

Jeszenszki Péter

Studies in multireference many-electron theories
Supervisor: Surján Péter
Date: 2015-05-14 14:00:00

Kiss Péter

Transzferábilis vízpotenciál szisztematikus fejlesztése molekuláris szimulációkhoz
Supervisor: Baranyai András
Date: 2015-04-13 14:00:00

Hegedüs Rózsa

Tumorellenes hatóanyagtartalmú peptidhormon származékok szintézise és vizsgálata
Supervisor: Mező Gábor
Date: 2015-03-11 12:00:00

Varga Balázs

Synthesis of strained ring systems for bioorthogonal labeling applications
Supervisor: Kele Péter
Date: 2015-02-02 14:00:00

Pápai Mátyás Imre

Theoretical characterization of electronic states of iron complexes
Supervisor: Vankó György
Date: 2015-01-22 14:00:00

Malanga Milo

Synthesis of novel, key cyclodextrin derivatives towards cyclodextrin-based nanocarriers
Supervisor: Fenyvesi Éva
Date: 2014-06-13 14:30:00

Szanka Amália

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása
Supervisor: Iván Béla
Date: 2014-06-12 14:00:00

Rovó Petra

Trp-cage miniproteins structure, dynamics and folding
Supervisor: Perczel András
Date: 2014-05-30 14:00:00

György Krisztina

Atomabszorpciós spektrometriai kutatások optikai egykristályok vizsgálatára
Supervisor: Bencs László
Date: 2014-05-28 12:00:00

Tolnai Gergely László

Aromás és heteroaromás acetilének szintézise palládium-katalizált reakciókkal
Supervisor: Novák Zoltán
Date: 2014-05-27 14:00:00

Góbi Sándor

Flexibilis molekulák és molekulakomplexek vizsgálata VCD spektroszkópiával
Supervisor: Tarczay György
Date: 2014-05-12 15:00:00

Durkó Gábor

Kubánvázas vegyületek átrendeződési reakcióinak vizsgálata
Supervisor: Jalsovszky István
Date: 2014-05-08 10:30:00

Babos Fruzsina

Fehérje alapú módszerek a Rheumatoid arthritis kimutatására
Supervisor: Magyar Anna
Date: 2014-04-15 10:00:00

Vesztergom Soma

Különleges elektrokémiai mérések forgó gyűrűs korongelektródokon
Supervisor: Láng Győző
Date: 2014-02-26 09:00:00